לחץ כאן כדי להתחבר למערכת
עמוד הבית
על בית הספר
צרו קשר
מגמות על אזוריות
עיצוב אומנויות בהתמחות בגרפיקה ואנימציה
רישום לתיכון
גלריות
לזכרם


מנהל קריית החינוך השש שנתית
דבר המנהל
הנהלת קריית החינוך השש שנתית
חטיבה עליונה
צוות ניהול חטיבה עליונה
ישראל עולה כיתה - תכנית לימודים חדשה של משרד החינוך
רשימות ספרים חטיבה עליונה
חטיבת הביניים "זלמן-ארן"
לקויות למידה
חוזר אגף לקויות למידה תשעד
דף מידע למאבחנים- נספח 6 חוזר לקויות למידה תשעד
איגרת להורים -מתוך חוזר לקויות למידה תשעד
התאמות היבחנות באנגלית - הנחיות חדשות של משרד החינוך
תקנון ביה"ס
חדר האחות
בריאות התלמידים
משלחות לפולין
משלחת פולין 2014
ספריה
ארגון הספרייה
משאבי מידע
מצעד הספרים
מידע לקורא
דף הפייסבוק שלנו
בגרויות
הנחיות אגף הבחינות של מדרש החינוך והנחיות בית הספר
מעבר לחטיבה העליונה
מעבר לחטיבה העליונה
מהחטיבה לתיכון
רשימות ספרים תשע"ח
דף הפייסבוק של בית הספרכל הדפים

תקנון ביה"ס


 

 

                                                                                                             01.09.2017                                         

לציבור התלמידים, ההורים והמורים שלום רב;

 

אנו מאמינים שזכותו של כל אדם בביה"ס , מבוגר וצעיר, ליהנות מיחס מכבד כלפיו ולהיות שייך למסגרת חינוכית שמכילה, בטוחה ותומכת.

מתפיסה ערכית זאת נגזרת החשיבות של התקנון בחיי הקהילה הבית ספרית שלנו כאמצעי לממש את המטרה החינוכית של עיצוב סביבה חינוכית ראויה .

התקנון כולל תיאורים של התנהגויות מצופות ותגובות שונות שהצוות החינוכי רשאי לנקוט כלפי חבר בקהילה שהתנהגותו אינה ע"פ התקנון. יודגש גם שהצוות החינוכי כפוף להנחיות כלליות וחוקי מדינה המגדירים את חובת הדיווח לגורמי חוץ ( משטרה ורווחה) במקרים חריגים.

התקנון אינו מקיף את כלל ההיבטים המשמעתיים שעשויים לעלות לדיון בשל אירוע כלשהו ובמקרים מעין אלה הנהלת ביה"ס תפעל ע"פ הנחיות מדיניות משרד החינוך.   

לכולנו מטרה משותפת לחלוק יחד סביבה חינוכית איכותית ומכאן גם החשיבות שכולנו נפנים את החובה לכבד את הכללים ולפעול לפי ההנחיות שבתקנון זה.

 

בברכת הצלחה ושנה טובה

                  יפי הימלבלאו                                                                                 ד"ר דויד נמרוד

              מנהלת חטיבת ביניים                                                                    מנהל בית הספר השש שנתי

 

 

 

1.התנהגות מצופה- על התלמיד להיות נוכח באופן סדיר בביה"ס ולהגיע בזמן לשיעור/פעילות
 
א. על התלמידים להגיע לבית הספר  על פי המערכת האישית. יש להקפיד על הגעה בזמן לשיעור/פעילות ולהיכנס לכיתה בתום ההפסקה.

ב. על התלמידים להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח בית הספר  ללא קבלת אישור.  הצדקת חיסורים תתבצע ע"פ הנוהל הבא:  התלמיד יגיש אישור למחנך והחיסורים יוצדקו ע"פ הנקבע בשיטת המנות ובבירור עם התלמיד. שימו לב, תלמיד שנדרש להצדיק היעדרות יגיש אישור מתאים תוך שבועיים מיום ההיעדרות . ביה"ס לא יצדיק היעדרויות רטרואקטיבית מעבר לטווח זמן זה.

התגובות האפשריות של צוות ביה"ס

- רישום האיחור/חיסור לשיעור על ידי המורה
- בחט"ע לא תותר כניסה של תלמיד לשיעור ראשון לאחר 10 דקות מתחילתו ולתלמיד ירשם
  חיסור.
- קיום שיחת בירור עם התלמיד ויידוע הורים
-  דרישה להשלמת שעות היעדרות בפעילות למען בית הספר/להשלמת חומר הלימודים.
- עירוב גורמים נוספים בבית הספר: רכז שכבה, יועץ, מנהל.
- עריכת ביקור בית במקרים רלוונטיים
- ביטוי בתעודה בסעיף -"נוכחות"
- הפחתת נקודות בציון במקצוע ע"פ שיטת מנות  (מספר היעדרויות לא מוצדקות) : 
  16% - 20%  - הפחתה של 5 נקודות ;   21%-25%  -  הפחתה של 7 נקודות;
  26%-% 30 -  הפחתה של  9  נקודות;  31%  ומעלה- ביטול מקצוע ואין זכאות לקבל
  ציון הגשה לבית ספרי לבחינת בגרות במקצוע.
  יודגש שעל המורה למסור לתלמיד והוריו התראה על ביטול מקצוע.
- פנייה להתערבות קצין ביקור סדיר לטובת טיפול מערכתי.
- אי קבלת תעודת הצטיינות בית ספרית
- אי השתתפות במשלחת בית ספרית  ( בארץ ובחו"ל)
- החלטה שהתלמיד " אינו עולה כיתה "  במקרה בו תלמיד נעדר מביה"ס מעל 70% משעות
  הלימוד שהתקיימו בפועל לאורך שנת הלימודים.

  

2.התנהגות מצופה – על התלמיד להופיע בביה"ס  בתלבושת אחידה/ הופעה הולמת.

לכל פעילות בית ספרית , כולל פעילויות מחוצה לו, על תלמידים להגיע בהופעה בתלבושת אחידה.
יודגש שחובת תלבושת אחידה חלה על בנים ובנות במידה שווה והאכיפה על כך תהיה בהלימה לרוח זאת.

על התלמידים להופיע בחולצה הנושאת את סמל ביה"ס. חל  איסור להגיע עם חולצה/ סווצ'ר שסמל ביה"ס  מודבק או תפור על הבגד.  יש להופיע לביה"ס במכנסיים/ חצאית חלקים ובגובה ברך ומטה וללא קרעים. אין להגיע לבית הספר בכפכפים מכל סוג שהוא.

תלמיד המגיע בתספורת חריגה ו/או בצבעי שיערו חריגים לא יורשה להיכנס לכיתה.
תלבושת בית הספר בחורף כוללת  חולצת סווצ'ר חלק בצבע אחיד ובתוספת סמל  ביה"ס המודפס בצידה השמאלי; מעיל בחורף יכול להיות ללא סמל ומתחתיו חולצה
כשעליה סמל ביה"ס.
תלבושת לשיעורי חינוך גופני כוללת חולצה עם סמל ביה"ס,  נעלי ספורט, מכנסי  ספורט- טרנינג או טייטס קצר או    ארוך(ללא רוכסן).  
תלבושת בטקסי זיכרון – התלמידים חייבים להגיע בלבוש הולם ובחולצות לבנות.

התגובות האפשריות של צוות ביה"ס

- מניעת כניסה לשיעור. לתלמיד יוגדר מקום חלופי לשהות בו בביה"ס.
- קיום שיחת בירור עם התלמיד
;  קיום שיחה עם ההורים
- רישום במערכת -  מס' הרישומים על תלבושת אחידה  ישפיעו על ציון התנהגות בתעודה

 

3.התנהגות מצופה מתלמיד – על התלמיד לקבל  את סמכות  אנשי צוות בית הספר

אי מילוי הוראות של הצוות החינוכי מהווה פגיעה בסמכות ביה"ס. מקרים של הפרת סמכות יטופלו בהלימה לחומרת האירוע על ידי מחנך/רכזי שכבה/מנהל
א. יש להתנהג באופן -נאות, על פי הכללים הנהוגים בבית הספר בשיעורים, בהפסקות ובכל פעילות בית ספרית.
ב. על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה שאינו מלמד אותם באופן ישיר, ובכלל זה מורה תורן ומורה ממלא מקום.

  

התגובות  של צוות ביה"ס  למצבים של אי קבלת סמכות

- קיום שיחה עם התלמיד ואזהרה בעל פה;  רישום של הפרעת משמעת- המורה יודיע  לתלמיד על רישום הפרעה. 
- יידוע ההורים והתרעה לתלמיד על תגובה חינוכית מחמירה אם לא יחול שינוי בהתנהגות.

- דרישה להתנצלות והזמנת ההורים לשיחה.
- העברה לכיתה מקבילה לשיעור אחד או יותר.
- עיכוב בבית הספר לשעות לימוד נוספות בכיתה אחרת- על המחנכת ליידע את הורי התלמיד.
- השעיה בתוך בית הספר על פי שיקול דעתו של המנהל .
- במקרים חמורים של אי קבלת סמכות ו/או התנהגות מפריעה התלמיד יושעה מביה"ס
   ל 1-2 ימי לימוד
- הורדת ציון התנהגות בתעודה.
- במקרים חמורים ההשתתפות בסיור/ בטיול עתידי תותנה  בליווי מבוגר.
- במקרים של אי ציות מתמשך לצוות החינוכי -והפרת כללי ההתנהגות באופן עקבי וחמור, ולאחר שכלל הפעולות לא הועיל תישקל פנייה למפקח ביה"ס לדיון על המשך לימודים בביה"ס.

4. התנהגות מצופה  מהתלמיד- על התלמיד לשמור על טוהר הבחינה

התלמיד  נדרש להתנהגות ערכית במהלך ביצוע של כל אירוע הערכה ( מבחן, בוחן, עבודה וכיו"ב) ועליו להימנע מפגיעה בטוהר הבחינות.

התגובות האפשריות של צוות ביה"ס

א. קיום בירור משמעתי ע"י רכז/ת  השכבה וזימון הוריו לשיחה . 

ב. במקרה של אי שמירה על נהלים תקינים  בזמן בחינות: הפחתת נקודות מהבחינה לכל שותף למהלך הפגיעה בטוהר הבחינות

ג. פסילת הבחינה/עבודה תתבצע אם הוכחה אי שמירה  על טוהר בחינות. יש לקיים הליך הוגן המאפשר לתלמידים החשודים בפגיעה בטוהר הבחינה להציג את עמדתם .
ד. פגיעה בטוהר בחינה גוררת הורדה בציון ההתנהגות בתעודה ומונעת קבלת תואר הצטיינות לימודית.
ה. במקרים חוזרים של פגיעה בטוהר הבחינה מנהל ביה"ס יהיה רשאי להורות על תנאי השגחה מיוחדים כדי למנוע פגיעה נוספת בטוהר הבחינה מצד אותו תלמיד.
ו. במקרה של אי שמירה על טוהר הבחינות במהלך בחינות בגרות: האירוע יטופל בהתאם להוראות בסעיף 13 – 4.3 בחוזר הוראות הקבע תשס/ 2 א ( "טוהר הבחינות").

 

5. התנהגות מצופה  - על התלמיד  להתנהל בזמן  שיעור ע"פ הנדרש

1.     לקבל את פני מורה בקימה ולהישמע להוראות המורה בכיתה בזמן השיעור

2.     להקפיד על תפקוד לימודי ע"פ דרישת המורה- הבאת ציוד והוצאתו מהתיק,
       הקשבה,  למידה, השתתפות בדיון בכיתה ברשות המורה ובאופן מכבד, מילוי
       מטלות.

3.      להימנע משתיה חמה במהלך שיעור (בטיחות) . מותרת שתיה של מים בשיעור .
 4.    לכבד את ההוראה שאוסרת לאכול בזמן שיעור. 
 5.    לשהות בכיתה בזמן השיעור ואין לשהות מחוץ לכיתה ללא רשות.
 6.    תותר יציאה לשירותים באישור מורה

התגובות האפשריות של צוות ביה"ס

- רישום לצורך תיעוד ומעקב (אי תפקוד בשיעור/הפרעה ).
- קיום שיחת בירור עם התלמיד ויידוע ההורים.
-  מניעת כניסה לשיעור  תוך קביעת מקום שהייה - חלופי ומתן משימה לימודית לתלמיד.
- במקרים חוזרים העברה לכיתה מקבילה   (לשיעור אחד או יותר )
- השעיה בתוך בית הספר על פי שיקול דעתו של המנהל.
- אם חוסר התפקוד הוא במקצוע מסוים  הרחקה לשני שיעורים .
- הפחתת ציון - תפקוד לימודי מהווה מרכיב בציון התלמיד במקצוע.

 

6. התנהגות מצופה- על התלמיד  לעשות שימוש נכון ומושכל בטכנולוגיה אישית
(פלאפון נייד, טאבלט וכיו"ב)

א. ככלל אין לעשות שימוש בטכנולוגיה אישית במהלך השיעור/פעילות בית ספרית  למעט מצב בו המורה מנחה את התלמידים לעשות שימוש זה לצרכי למידה ותחת השגחתו .
ב. ככלל, יש להשאיר את המכשיר - בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי ואין להציבו על השולחן בכיתה, אלא אם ניתנה הנחיה אחרת על ידי הצוות החינוכי.
ג. צילום או הקלטה בזמן שיעור - באמצעות הטלפון הנייד אסורים בהחלט. אין לצלם אדם שלא בידיעתו ושלא בהסכמתו ( דין דומה חל על הפצת תמונות של אדם שצולם ללא ידיעתו)
ד. צילום במהלך פעילות חינוכית בתוך -הכיתה או מחוצה לה ייעשה בהתאם להנחיות הצוות החינוכי, ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו.
ה. יודגש שאין ביטוח על ציוד אישי זה ועל כן ביה"ס לא יישא באחריות לאובדן/גניבה של מכשיר  דיגיטלי כלשהו 

  

התגובות האפשריות של צוות ביה"ס

-הפקדת המכשיר בחדרו של רכז/ת השכבה
- קיום שיחת בירור עם התלמיד ובעקבותיה החזרת המכשיר בסוף יום הלימודים לידי התלמיד או לידי הוריו.
-הזמנת הורים – במקרה בו התלמיד ממשיך לעשות שימוש בטלפון נייד בשיעור ללא אישור מתאים.
-השעיית תלמיד בגין הפרת סמכות מורה במקרה בו התלמיד מסרב למסור מכשיר נייד שעשה בו שימוש ללא אישור בזמן שיעור.
-הפחתת ציון התנהגות בתעודת התלמיד.

 

7.התנהגות מצופה  - על התלמיד  לשמור על הסביבה הבית ספרית
א.
יש להקפיד על סביבת -למידה נקייה  ומסודרת במהלך הפעילות בבית הספר
ב. יש לשמור  על רכוש ביה"ס ועל סביבתו

התגובות האפשריות של צוות ביה"ס

-קיום שיחת בירור עם התלמיד ויידוע ההורים
- עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש והסביבה
- במקרים חוזרים ביטוי בתעודה בסעיף ההתנהגות
- הטלת תשלום או שווה ערך לתשלום

8. התנהגות מצופה  - על התלמיד לשמור על הרכוש הפרטי
אסור לקחת חפצים השייכים לאחר ללא רשות אסור לפגוע ברכוש הזולת .

התלמיד נדרש לשמור על רכושו הפרטי בבית הספר ובכל פעילות בית ספרית אחרת. יודגש שביה"ס אינו אחראי לנזק שייגרם לרכוש פרטי כלשהו, לרבות רכוש יקר ערך, לאבדנו או לגנבתו.

התגובות האפשריות של צוות ביה"ס

- בירור ראשוני של פרטי המקרה ויידוע הורים
- אם ידועה למוסד החינוכי זהות התלמידים המעורבים שיחת אזהרה
 

 

9. התנהגות מצופה – על התלמיד להשתתף בכל הפעילויות הבית ספריות כולל טקסים.

א. ההשתתפות בטקסים -ובפעילויות פנים וחוץ- בית ספריות היא חלק מתכנית החובה של בית הספר.
ב. על התלמידים להתנהג באופן נאות (ע"פ התקנון) בכל הפעילויות הבית ספריות והטקסים.

התגובות האפשריות של צוות ביה"ס

-קיום שיחה עם התלמיד ויידוע ההורים ואזהרה בכתב.
- דרישה להתנצלות ולעשייה מתקנת, כולל דרישה לעשייה למען הקהילה
- קיום שיחה עם ההורים.
- במקרים חוזרים ביטוי בתעודה בסעיף -ההתנהגות או הנוכחות, לפי העניין.
- תלמיד שאינו נוטל חלק בפעילות חברתית של ביה"ס לא יוכל לקבל תואר של תלמיד מצטיין.
- במקרה של התנהגות לא נאותה בטיולים:

א. התניית השתתפות בסיור/בטיול עתידי בליווי מבוגר. יש להודיע על כך להורים בכתב 10 ימים מראש לפחות. אם התלמיד לא ישתתף בטיול יש לקבוע פעילות חלופית עבורו.
ב. מניעת השתתפות בטיול או בסיור עתידיים תתאפשר אם התלמיד הפר את הכללים בזמן טיול או סיור קודמים באותה שנת לימודים.

 

10. התנהגות מצופה – על התלמיד לשהות בביה"ס ע"פ המערכת האישית שלו
א. אין לשוטט בתוך בית הספר במהלך יום הלימודים ללא אישור.
ב. יציאה משטח בית הספר במהלך הלימודים תיעשה  ע"פ הנוהל הבא :
 שחרור לפני תום השיעור החמישי (12.15) מחייב יציאה וליווי אחד ההורים או מלווה המקובל וידוע להורים. על המלווה להגיע למזכירות ביה"ס כדי לקבל את האישור בכתב לשחרור.
ג. יציאה למען פעילות בתנועת נוער תתבצע באישור הורים בכתב מקדים ומלווה באישור מטעם תנועת הנוער . אישורים יועברו לאישור רכז השכבה
.

  

התגובות האפשריות של צוות ביה"ס

-קיום שיחת בירור עם התלמיד ודיווח בכתב להורי התלמיד
- הזמנת התלמיד והוריו לבית הספר
- השעיה מ 1-2 ימי לימוד במקרים של יציאה ללא אישור משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים
-  במקרים חוזרים של הפרת הכללים בנושא יש להפחית בציון ההתנהגות בתעודה.
- דיווח לפיקוח, לרשות העירונית ולקצין ביקור סדיר.


11. התנהגות מצופה – על התלמיד לשמור על הכללים שאוסרים  עישון במקום ציבורי
א. ביה"ס הינו מרחב ציבורי ומכאן שעל פי החוק אסור בהחלט לעשן בשטחו ובשטחים  הסמוכים  אליו .
ב. אסור לעשן בשטח היכל הספורט ובאזור הסמוך אליו. 

ב. השימוש בנרגילה דינו כעישון
ג. אסור לעשן בפעילות בית ספרית המתרחשת מחוץ לכותלי המוסד החינוכי.

התגובות האפשריות של צוות ביה"ס

- יידוע הורים
- השעיית התלמיד המעשן מיום לימודים.
- הורדת ציון התנהגות בתעודה

 

12. התנהגות מצופה – על התלמיד להימנע מהבאה/שימוש באלכוהול

חל איסור חמור על שתיית משקאות אלכוהוליים ועל הכנסתם לבית הספר ולחצר ועל הבאתם לטיולים, לסיורים, למסיבות ולכל פעילות שבית הספר השתתף בארגונה.
חל איסור חמור להגיע לבית הספר או לפעילויות בית ספריות -תחת השפעה של אלכוהול/סמים

התגובות האפשריות של צוות ביה"ס

בירור פרטי האירוע והזמנת התלמיד בליווי  הוריו לשיחה בבית  הספר
-השעיית התלמיד ל 1-3 ימים בהתאם לחומרת האירוע.
- הורדת ציון התנהגות בתעודה .

- התניית ההשתתפות בפעילויות בליווי מבוגר או מניעת ההשתתפות בפעילות עתידית
- במקרה של הבאת אלכוהול או שתייתו במהלך טיול או בפעילות אחרת: החזרת התלמיד הביתה
  או החזרה למוסד החינוכי בליווי אנשי הצוות החינוכי
- הטיפול במקרה של מעורבות תלמיד  בסמים יהיה כפוף להוראות מנכ"ל מיוחד בנושא  (תשנ"ח/ו),  כולל דיווח לגורמי חוץ ע"פ הנדרש.


13. התנהגות מצופה – על התלמיד להימנע מכל שימוש באלימות

במקרים של אלימות מכל סוג שהוא (מילולית/פיזית/מקוונת) בית הספר יפעל בהתאם להוראות חוזר מנכל תשעה - אקלים חינוכי . יודגש שעל פי חוזר זה יש הבחנה בין אירועי אלימות שיטופלו על ידי הצוות החינוכי לבין אירועי אלימות חמורים שעליהם מנהל ביה"ס מחויב לדווח למשרד החינוך/משטרה/רווחה.

התגובות האפשריות של צוות ביה"ס
-  קיום שיחת בירור עם התלמידים המעורבים באירוע אלימות
- יידוע ההורים של הפוגע ושל הנפגע
- השעיה של התלמיד/תלמידים ל 1-4 ימים
- תיעוד האירוע ואופן הטיפול בו ודיווח למפקח .
- ביטוי בתעודה בסעיף ההתנהגות

 

14. התנהגות מצופה – על התלמיד לשמור את הכללים הבאים הנוגעים לשימוש באופניים /אופניים חשמליים

התנועה של אופניים מכל שסוג שהוא בשטח ביה"ס אסורה וזאת מטעמי בטיחות של הולכי הרגל.
לפי כך, חל איסור חמור על הכנסת אופניים חשמליים/רגילים לשטח ביה"ס ועל רוכבי האופניים  להשתמש במתקנים מיוחדים המוצבים בסמוך לשער הראשי של ביה"ס ( מול היכל הספורט). 
נדגיש שלביה"ס אין  אחריות במקרים של גניבת האופניים ו/או גרימת נזק להם ואנו מבקשים מכל הרוכבים לשמור על כל התקנות המחייבות ובפרט להקפיד על שימוש בקסדת ראש.

התגובות האפשריות של צוות ביה"ס

שיחה עם התלמיד ויידוע הוריו שהפרה חוזרת של הכללים תגרור תגובה מחמירה|
השעיה מביה"ס בשל הפרת סמכות.


 

 

נהלים חשובים בחטיבה העליונה לידיעת התלמידים והוריהם

 

נוהל כניסת הורים/אורחים לביה"ס
א. הורים מוזמנים לפנות למורה/בעל תפקיד ולתאם מראש פגישה שתסדיר כניסתם לביה"ס במהלך יום הלימודים.
ב. שערי ביה"ס ננעלים , ע"פ הנחיות אגף הביטחון, בשעה 8.00  וככלל הכניסה לשטח ביה"ס דורשת קבלת אישור .
ג. הכניסה של הורים לאחר שעה 08.00 , למעט מקרי חירום חו"ח, תותר להורים
    שהוזמנו לשיחות על ידי אנשי צוות ביה"ס.
ד. כל אדם הנכנס למתחם יעבור בדיקה ביטחונית , גם אם קיבל אישור כניסה למתחם.
ה. יודגש שחל איסור על הורי התלמידים להסתובב במסדרונות הכיתות בבית הספר
     ו/או להכנס לחדרי לימוד כלשהם ללא ליווי של איש צוות. 
ו. במידה והורה מעניין למסור דבר כלשהו לבנו/ בתו, עליו לקבל אישור על כך ממזכירות
   ביה"ס ולהשאיר את החפץ במזכירות ולא לעלות לכיתה של הילד.
ז.  בסמכות הנהלת ביה"ס הזכות לפנות לגורם חיצוני לטובת טיפול באנשים שאינם
     מורשים להיכנס לתחום ביה"ס ואשר להערכתה עשויים לסכן את שלום השוהים
      בתחום ביה"ס. 
ח.  לתלמידים  נאסר להיות מעורבים בכל פעולה שמטרתה כניסה של אנשים לא מורשים
      לשטח ביה"ס. תלמיד שיפר הנחיה זאת  יטופל משמעתית על ידי רכז/ת  השכבה.

נוהל פניית הורי לצוות בית הספר

א. ההורים הפונים בפנייה כלשהי לצוות  לבית הספר מתבקשים לכבד את נהלי הארגון הנוגעים לטיפול בהורים.  תחילה יש לפנות  ישירות  למורה/ מחנך הקשור לסוגיה, אם לא נפתרה הבעיה יש לפנות  לרכז השכבה/ רכז מקצוע.
ב. הורים מתבקשים שלא להגיע לשיחות ללא תיאום , למעט מקרי חירום, וזאת על מנת להבטיח את הניהול התקין של יום העבודה של כל הצדדים.   
ג. לכל הורה זכות לפגוש את מנהלת החטיבה ו/או את מנהל ביה"ס השש שנתי בתיאום מראש . 


 

נוהל קביעת ציון התנהגות תלמיד בתעודה

 

לכל תלמיד ירשם  ציון התנהגות בתעודה שנקבע על ידי המועצה הפדגוגית הבית ספרית.

דרגות ההתנהגות שיופיעו בתעודה הן :  
ציון א' – התנהגות טובה מאוד; ציון ב' – התנהגות בינונית;
ציון ג' – התנהגות טעונה שיפור; ציון ד' – התנהגות לקויה

ציון התנהגות ב נקבע במקרה בו לתלמיד נרשמו

ציון התנהגות ג נקבע במקרה בו לתלמיד נרשמו

ציון התנהגות ד נקבע במקרה בו לתלמיד נרשמו

-          6-8 הפרעות .

-          10 איחורים .

-          5  רישומי  תלבושת .

-          1 פגיעה בטוהר בחינה.

-          10 רישומים שונים.

-          1 השעיה מלימודים.

-          9-11 הפרעות .

-          11-15 איחורים.

-          8 רישומי תלבושת.

-           2  פגיעה בטוהר בחינה.

-           11-19 רישומים שונים.

-          2  השעיות מלימודים.

-          1 אירוע אלימות חריג.

 

-          12 הפרעות ויותר.

-          16 ויותר איחורים .

-          10 רישומי תלבושת.

-           3  פגיעה בטוהר בחינה.

-           20  רישומים שונים .

-          3  השעיות מלימודים.

*אירוע חריג מאוד של הפרת תקנון.

החלטת המועצה הפדגוגית תתבסס על דיווח המורים ועל סוג אירועי המשמעת ומספרם , בנפרד ו/או במצטבר, שנרשמו במערכת לתלמיד.
במהלך שנה"ל יש למסור לתלמיד והוריו התראה בכתב על הורדה של ציון התנהגות ג'/ד'.
ציון התנהגות ג'/ד' בתעודה מחייב  שיחה של התלמיד והוריו עם  מנהל בית הספר.   
ציון התנהגות א' בתעודה הינו תנאי להשתתפות תלמיד במשלחת ייצוגית של בית הספר כגון משלחת לפולין. 

 

נוהל  קביעת  החלטה "עולה כיתה" בתעודה

א. המועצה הפדגוגית מוסמכת, ע"פ דין , לקבוע אם תלמיד רשאי / אינו רשאי  לעלות כיתה בבית הספר.
ב. החלטת המועצה הפדגוגית בעניין זה תתבסס על ההישגים הלימודיים ותפקוד התלמיד.
ג. תלמיד שנעדר מעל ל 30% מכלל השיעורים שהתקיימו בפועל לא יוכל לעלות כיתה.
ד. המועצה הפדגוגית רשאית, במקרים מסוימים, להמליץ למנהל  על התנאים בהם צריך לעמוד התלמיד כדי לעלות כיתה
ה. החלטה "לא עולה כיתה" מחייבת את צוות ביה"ס למסור לתלמיד והוריו  התראה מקדימה במהלך שנת הלימודים.

נוהל קביעת ציון במקצוע   
א. זכותו של התלמיד לדעת מהם הרכיבים שעל פיהם ייקבע ציון במקצוע בתעודה.
ב. המורים ימסרו לתלמידים עד 1.10.2017 את מרכיבי הציון ואת משקלם היחסי בציון מחצית ראשונה.  אם המורה יחליט על שינוי במרכיבי ההערכה חובתו  ליידע את התלמידים על החלטה זאת. 
ג.  אירועי ההיבחנות השונים , המרכיבים את הציון של התלמיד , יפורסמו באופן שוטף במערכת ה
WEBTOP על ידי המורים.

נוהל היבחנות במבחנים 
א. לוח הבחינות יפורסם ב WEBTOP  לידיעת התלמידים והוריהם בתחילת כל מחצית. ב.  התלמידים מחויבים להבחן בכל הבחינות המתקיימות במהלך השנה במקצועות
      הלימוד שלהם.
ג. תלמיד ייבחן במהלך שבוע לימודים עד שלושה מבחנים ולא יותר מבחינה אחת ביום לימודים.
ד. זכות התלמיד לדעת את הנושאים שיכללו בבחינה ואת  המבנה של הבחינה ועל המורים לפרסם מידע זה שבוע לפני מועד הבחינה. במקרה בו לא נמסר מידע זה – הבחינה תכלול את החומר שנלמד עד שבוע לפני מועד הבחינה המתוכננת.
ה. שאלון הבחינה יכלול הוראות ברורות לנבחנים ובהלימה להוראות הנהוגות בכל מקצוע בבחינת בגרות.  כמו כן, יש לציין על גבי שאלון הבחינה את הניקוד לכל השאלות והסעיפים.
ו. על התלמידים לכתוב את התשובות על פי ההוראות שיופיעו בכל שאלון.
ז. זכות התלמיד לקבל את הבחינה בה נבחן תוך שבועיים  מיום הבחינה, למעט במקצועות רבי המלל הבאים: לשון עברית, ספרות, תנ"ך, היסטוריה ואזרחות. במקצועות אלה הבחינות יוחזרו עד שלושה שבועות.   יש להביא לידיעת מחנכי הכיתות מידע על אי החזרת בחינות כנדרש כאן  וכן מורה לא יקיים מבחן לכיתה כל עוד לא החזיר בחינה קודמת (לא חל על מועד ב'). 
ח. זכותו של התלמיד לקבל מהמורה משוב אישי על מבחן/בוחן.
ט. זכות התלמיד להבחן בתנאים הולמים לכן על כלל  הנבחנים לשמור על אוירה מכבדת.
 תלמיד שיפריע למהלך התקין של בחינה יורחק מהכיתה ועניינו יועבר לטיפולו של רכז השכבה.
י. חובת התלמיד לשמור על  טוהר הבחינות. תלמיד שיעתיק בבחינה יקבל ציון נכשל בבחינה וציון התנהגות בינונית בתעודה. כמו כן, תישלל ממנו הזכות לגשת למבחן חוזר.יא. בתחילת כל בחינה יונחו תיקי התלמידים בקדמת הכיתה ומכשירי הפלאפון יונחו בתיקים האישיים . לידיעתכם- תיפסל  בחינה של תלמיד שמכשיר פלאפון יימצא עליו בזמן בחינה.
יב.  מבחן חוזר לכלל הנבחנים , בשל ריבוי נכשלים , יתקיים רק על פי הוראת מנהל בית הספר. במקרה זה, שקלול הציון הסופי ייקבע על ידי המורה ובאישור המנהל.
יג. צוות ביה"ס רשאי ביום הבחינה  למנוע היבחנות של תלמיד כאשר:
    1. התלמיד נעדר ללא סיבה מוצדקת מהשיעור/ים  הסמוך/ים לבחינה. אם עובדת
        היעדרות תלמיד משיעורים שלפני הבחינה תיוודע  לאחר קיום הבחינה, אזי בחינתו
        לא תיבדק עד לקיום בירור משמעתי.
    2. התלמיד נכח בשיעורים הסמוכים לבחינה אך בשיעורים אלה למד לבחינה הצפויה
        ולא תפקד כנדרש.
   

נוהל ערעור על ציון בחינה
א. זכותו של תלמיד לערער על ציון בחינה. לשם כך התלמיד יפנה למורה וינמק את בקשתו בכתב. המורה ימסור את תשובתו לבקשת הערעור תוך שבוע.
ב. תלמיד שערעורו נדחה רשאי להגיש ערעור בפני רכז המקצוע. התלמיד יפנה בכתב וינמק את הבקשה, וכן יצרף צילום של המבחן ללא הערות המורה הבודק. תשובת רכז המקצוע תימסר עד שבועיים והציון הסופי של המבחן ייקבע על פי הערכת רכז המקצוע (לא ע"פ ממוצע של שתי ההערכות). בסמכות רכז המקצוע להעלות או להוריד את ציוד התלמיד בהתאם לתוצאות בדיקה.
ג. מחיקה בטיפקס או כתיבה בעיפרון לא תאפשר לתלמיד  לערער על אופן בדיקת המבחן  למעט מקרים חריגים לפי שיקול דעת המורה.

נוהל היבחנות בבחנים ומבדקים
א. בוחן הינו דרך היבחנות, בכתב או בעל פה, על חומר הלימוד שנלמד בשלושת השיעורים האחרונים. אורכו של בוחן לא יעלה על 20 דקות. כמו כן,  אין לקיים בוחן על חשבון זמן הפסקה.
ב. צוות המורים אינו מחויב להודיע מראש על קיומו של בוחן/מבדק.
ג. ביום שבו התלמידים לא נבחנים בבחינה  מותר לקיים בכיתה עד 2 בחנים בלבד .
ד. ביום שבו התלמידים נבחנים בבחינה  מותר לקיים בוחן אחד בלבד בתנאי שהבוחן אינו מתקיים בשיעור סמוך לשיעור הבחינה (  שיעור לפני או אחרי)
ה. בוחן יוחזר עד שבוע מיום ההיבחנות.

 

נוהל קביעת ציון הגשה בית ספרי לבגרות וזכות התלמיד לערער על ציון הגשה

א.זכות התלמיד לדעת מהם המרכיבים של ציון ההגשה ומה משקלם בציון הסופי :

א. במקצוע שנלמד על פני שנה אחת ציון ההגשה יורכב כך:
   ציון שנתי ( מחצית א+ מחצית ב) = 70% מציון ההגשה 
   ציון בחינת מתכונת = 30% מציון ההגשה
ב. במקצוע הנלמד על פני שנתיים ציון ההגשה יורכב כך:
    ציון שנתי בשנה ראשונה = 10-20%   ( הודעה תימסר על ידי המורה)  
    ציון  שנתי שנה שנייה = 50%-60%    ציון בחינת מתכונת = 30%

ג. ציוני הגשה יפורסמו באמצעות ה WEBTOP ע"פ לו"ז שהנהלת ביה"ס תפרסם במהלך שנה"ל.
ד. ציוני ההגשה נשלחים לאגף הבחינות יומיים לפני  הבחינה ולא ניתן להבחן ללא ציון הגשה.
ה. תלמיד לא יהיה זכאי לציון הגשה אם הוא נעדר מעל ל 30% מכלל השיעורים במקצוע

ו. זכות התלמיד לערער על ציון הגשה , ע"פ המועדים שיפורסמו לקראת בחינות הבגרות , בפני ועדה בית ספרית שתשקול את בקשת התלמיד ונימוקי המורה לציון שנמסר. על התלמידים להקפיד על ניסוח ענייני של בקשת ערעור ולא לכתוב תיאורים שפגועים בכבוד המורה המלמד.
ז. החלטת הועדה הינה סופית ובסמכותה להורות על שינוי ציון הגשה (להעלות או להוריד ציון).


נוהל קביעת תלמיד מצטיין

ההצטיינות נקבעת על סמך הישגי הלומדים , התנהגותם ונוכחותם הסדירה בביה"ס.
א. הצטיינות רגילה - ממוצע משוקלל של 90 ומעלה בכל המקצועות וללא ציון נכשל בתעודה.
ב. הצטיינות יתרה – ממוצע משוקלל של 95 ומעלה בכל המקצעות וללא ציון נכשל בתעודה
ג. נוכחות סדירה בלימודים כך שלא בוצעה לתלמיד הפחתת ציון באף מקצוע
ד. התנהגות הולמת כך שציון ההתנהגות הינו א' .


 

נוהל שיעור חינוך גופני
א. ציון עובר בחינוך גופני הינו תנאי לקבלת תעודת בגרות .  ההשתתפות  באופן פעיל בשיעורי חינוך גופני היא חובה ומחייבת אישור רפואי מתאים. לפי כך, תלמיד לא יורשה להשתתף בפעילות ספורט ללא אישור רפואי
ב. חל איסור על  התלמידים לרדת באופן עצמאי לאולם הספורט ועל התלמידים למורה לירידה משותפת לאולם הספורט ליד שער ביה"ס .
ג. חובה  על התלמיד להתנהג על פי כללי ביה"ס בזמן שהותו בהיכל הספורט.
   התלמיד יישמע להוראות עובדי היכל הספורט וישמור על הרכוש והניקיון במקום. 
   תלמיד שלא ישמור על כללים אלה יטופל משמעתית על ידי הצוות החינוכי.
ד. תלמיד המבקש פטור משיעורי חנ"ג, עקב בעיות בריאות, יעביר לרכזת המקצוע את
    האישורים הרפואיים המתאימים למתן הפטור. התשובה לבקשת הפטור תימסר על ידי
    מורי החנ"ג.
ה. תלמיד שאינו משתתף בשיעורי החנ"ג בשל מגבלה בריאותית, מחויב למסור אישור
    רפואי מיוחד שיאפשר לו השתתפות בטיול שנתי/סיור/משלחת לחו"ל

נוהל  תקשורת ברשת

1. מידע על פעילות כללית של ביה"ס מתפרסם ב:
    
אתר אינטרנט בית ספרי;   דף פייסבוק בית ספרי

2. מידע על פעילות כללית ומידע אישי להורים ותלמידים נשלח גם באמצעות מערכת
ה 
WEBTOP  שמאפשרת לתלמיד ולהורים לקבל עדכונים שוטפים על מצבו הלימודי וההתנהגותי של התלמיד . המערכת מאפשרת לנהל תקשורת עם כל מורה ובכך תורמת לחיזוק התקשורת הדו צדדית שחשובה לקידום הישגי התלמידים.  בנוסף מערכת WEBTOP  מופעלת גם כתשתית עליה מתנהלת למידה מתוקשבת ומופעלים מרחבי לימוד של מקצועות שונים .
3. ביה"ס מנפיק לכל תלמיד והורה סיסמאות אישיות לכניסה למערכת ה
WEBTOP. במקרה של אובדן סיסמא /חסימת כניסה למערכת על התלמיד לפנות למחנך הכיתה לטיפול בעניין זה.
4. יודגש שעל השימוש בכל התשתיות האלה חלים כללי התנהגות נאותה ומכבדת ברשת . מקרים של הפרת כללים יטופלו על פי מתחייב בחוזר מנכ"ל תשע"ה/8

 

 

 

 

 

נוהל  'שיטת המנות '

התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם, ובעת הערכת הישגיהם יש לקחת בחשבון את היעדרויותיהם. עם זאת, לתלמידים תוכר היעדרות ללא אישורים וללא הורדת ציון של עד  15% מימי הלימוד (במכסה זו ייכללו גם 4-1 ימי מחלה).

1.היעדרויות שעל בית הספר להכיר בהן כמוצדקות ולא לחשב אותן בעת הערכת הישגי התלמיד בתום כל תקופת לימוד, כמפורט להלן:

          א.  היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים (היעדרות בשל אבל
                על קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה תידון בוועדה  הבית ספרית
          ב.   היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד
          ג.    היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור
                התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון)
          ד.    היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת
                 נוער, התרמות וכד' – בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית ספר
          ה.    היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר (שמירה בשער, תורנויות וכד')
          ו.     היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה
                  (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת)
          ז.     היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים
                  המתאימים)
          ח.    היעדרות מעל ארבעה ימים בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא)
          ט.    היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור
                  רפואי חד-פעמי המעיד על היות המחלה כרונית).

  2.   בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה תוגשנה בכתב על ידי התלמידים
         ותובאנה לדיון בוועדה בית ספרית מיוחדת שמנהל בית הספר  יעמוד  בראשה.
  3.   היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור דינה כהיעדרות לא
        מוצדקת מהשיעור.
  4 .  עם סיום ספירת ההיעדרויות הלא מוצדקות יש לחשב את ציון הנוכחות.
      הציון הגבוה ביותר בנוכחות הוא אפס (אפס היעדרויות), והיעדרויות תגרומנה
      להפחתת נקודות.   

 


 קישור לתקנון בית הספר תשע"ח :

 http://drive.google.com/open?id=0B1j5IAu3wKsxZFdPLTM1clNLekkלמעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share

רחוב הרצל 119 ראשל"צ  טלפון תיכון 03-9662111  פקס . 03-9673370  חטיבה 03-9649495   פקס 03-9668315

 

 

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר